Jurist Linköping

Vi hjälper dig att få rätt i domstolen

Vi hjälper dig
med juridiken

SNABB OCH RESULTATINRIKTAD JURIDISK HJÄLP

Är du i behov av juridisk rådgivning och letar efter en juristbyrå som har kundens bästa i fokus och kan erbjuda snabb och resultatinriktad hjälp? Hör av dig till oss – vi har kvalifikationerna och erfarenheten att bli din jurist i Linköping.

Vi är ett familjeföretag som har varit en allmänpraktiserande juristbyrå sedan 2004. Vi finns för dig som behöver hjälp med alla möjliga typer av rättsliga frågor som rör såväl privatliv som familjeliv.

Vi kan hjälpa till med alla former av juridiska dokument: äktenskapsförord, samboavtal, hjälp med bouppteckningar, testamenten och mycket annat. Våra breda kunskaper på det juridiska fältet innefattar även rådgivning och information beträffande dina barns trygghet. Vi kan hjälpa dig med råd inom det skattetekniska fältet och kan allt om vad som gäller om du vill flytta utomlands. Och vi ställer givetvis upp vid din sida och företräder dig vid rättsprocesser inför både domstolar och myndigheter.

Juristbyrå i Linköping med företag i fokus

Vi företräder självklart privatpersoner, men vår specialitet är att hjälpa små och medelstora företag med juridisk hjälp. Vi är juristbyrån i Linköping som har koll på alla juridiska frågetecken och snårigheter som en företagare kan ställas inför.  Vi lovar att så vid din sida om du drabbas av någon form av juridiskt krångel, och vi kommer att hjälpa dig under hela processen om fallet går till domstol.

Vårt sätt att se på vår juristroll är att se till att det blir ordning och reda i ett ärende, så att vi därefter kan förklara vad som gäller i det aktuella rättsläget och vad det har för effekter. Tankesättet och ett noggrant och kunnigt förhållningssätt till källorna är nycklarna till att samarbetet ska fungera fullt ut. Vår stora fördel i den konkurrensutsatta juristbranschen är att vi har stor vana och de rätta kunskaperna att skapa ordnade strukturer i juridikens komplicerade sammanhang. På det sättet kan vi göra korrekta och adekvata analyser som hjälper oss att föra din talan framåt på ett effektivt, tryggt och förutsägbart sätt.

Kunniga på många områden

Som din jurist i Linköping kan vi hjälpa dig med rådgivning och juridisk hjälp i en stor mängd olika områden. Här är några av dem:

  • Äktenskapsrätt. Behöver du stöd eller har du frågor om äktenskap, samboende eller partnerskap? Vi kan svaren om vad som gäller exempelvis vid en bodelning.
  • Föräldrarätten. Vad gäller i frågor om vårdnad, boende och umgänge med barn vid en skilsmässa? Hur fungerar det med de ekonomiska frågorna i en barnfamilj, som till exempel underhåll? Vi har svaren på dessa frågor och många andra som rör juridiken runt en familj.
  • Successionsrätten. Frågor som rör infekterade ämnen som arv, testamenten och arvsskiften är ofta svårövergripliga och besvärliga för en privatperson. Vi har kunskaperna som kan guida dig framåt i även dessa frågor.

Vi upprättar handlingar

Vi upprättar även ett flertal former av juridiska handlingar. Familjerättsliga handlingar och alla typer av handlingar som rör företag. Vi erbjuder dessutom mallar för olika avtalstyper, både på svenska och engelska. Vi kan bistå med legalisering av dokument och alla handlingar som behövs för en Notarius Publicus.

Vi står på din sida

Självklart ställer vi upp med din sida om du är inblandad i en rättstvist i domstolen. Våra kunniga jurister kan hjälpa dig att nå bästa möjliga utgång.

Vi hjälper både kunder som har rättsskydd, som ingår i de flesta hemförsäkringar,  men hjälper även kunder som endast har rätt till statligt rättsskydd.

Har du svårt att ta dig fram i de juridiska frågorna som rör ditt ditt liv eller ditt företag? Vänd dig till oss  – vi kan bli din kompetenta och effektiva jurist i Linköping.

 

 

Är du inblandad i en rättslig tvist? Vi kan bistå med den hjälp du behöver!